Boek een hotelkamer
Hospitaallaan 16 · 9341AH Veenhuizen, Drenthe

Het drentse landschap is nergens zo eigenzinnig als hier...

Ons hotel-restaurant in Veenhuizen is heel centraal gelegen, in de kop van Drenthe, in een prachtige omgeving. Zo bent u binnen een klein uur rijden in steden als Groningen, Leeuwarden, Assen en Drachten. Hieronder leest u wat de omgeving van Bitter en Zoet te bieden heeft. 

Veenhuizen

Veenhuizen, een dorp in Drenthe met een rijke historie, dat in niets lijkt op andere dorpen. Een voormalige dwangkolonie van de Maatschappij van Weldadigheid waar meer dan honderd Rijksmonumenten getuigen van een uniek verleden. Rechte lanen en statige panden, musea, ateliers – zonder uitzondering gevestigd in historische gebouwen.
Daaromheen uitgestrekte natuurgebieden, van hoogveengebied Fochteloërveen tot beekdal De Slokkert.  
Veenhuizen maakt onderdeel uit van de regio Kop van Drenthe, daarnaast zijn Groningen en Friesland vlakbij.
Kijk ook op onze pagina Veenhuizen voor meer informatie. 

Sinds juli 2021 zijn de Koloniën van Weldadigheid erkend als UNESCO werelderfgoed. 

Fochteloërveen 

Een hoogveengebied zo groot als de stad Utrecht, maar indrukwekkend ruig en leeg. Tot aan de horizon grassen, veenmossen en veenpluis.
Hoogveen ontstaat op plekken waar regenwater blijft staan en veenmossen eeuwen achtereen kunnen groeien. De veenmossen sterven van onderen af en groeien aan de bovenkant door. Na eeuwen ontstaat zo een bodem met dik pakket plantaardig materiaal. 

Het Fochteloërveen ligt op loop- en fietsafstand en geeft een mooi beeld van de situatie in dit gebied voor de komst van de Maatschappij van Weldadigheid. Woeste, natte veengrond en heide. Leeg en afgelegen en voor wie er de weg niet kende, onbegaanbaar en gevaarlijk...
Nu is het Fochteloërveen een prachtig natuurgebied. Eén van de weinige, ongerepte, overgebleven hoogveengebieden van Nederland.
Er loopt een wandel- en fietspad over de zandrug dwars door het drassige moeraslandschap. Vanuit de uitkijktoren, aan de zuidkant van het gebied, is het uitzicht overweldigend en met wat geluk spot u de sierlijke kraanvogels die hier sinds enkele jaren broeden. 
Vanuit Bitter en Zoet lopen diverse, prachtige routes over het Fochteloërveen. Kijk ook eens op www.natuurmonumenten.nl

beekdal de Slokkert

De Slokkert is niet bepaald het meest bekende beekdal in Drenthe, maar wel een gebied dat het bezoeken meer dan waard is. Het beekdal van De Slokkert ligt in het noordwesten van Drenthe, tussen Norg en Veenhuizen en is onderdeel van het Norger Esdorpen Landschap.
Een groot deel van de beek is in de jaren zestig genormaliseerd, maar sinds 2012 weer meanderend gemaakt. Er is zo een prachtig gebied ontstaan met wilde bloemen, vogels en grote grazers. Grote kans dat u er reeën tegenkomt! 

De Slokkert bestaat uit twee bovenloopjes van het Peizerdiepsysteem: het ‘Tonckensloopje’ nabij Zuidvelde en ‘Slokkert’ nabij Veenhuizen. Beide stroompjes komen ten zuidwesten van Norg bij elkaar. Ze stromen dan verder als de beek Slokkert en komen uiteindelijk in het Reitdiep bij Groningen uit. Daarmee is een 'open' verbinding met de Waddenzee ontstaan. 

Kop van Drenthe 

Veenhuizen is onderdeel van de regio Kop van Drenthe en ligt precies middenin het Noorderland. Kop van Drenthe omvat het gebied tussen Peize, Roden, Norg en Veenhuizen, grenzend aan de stad Groningen en de provinciegrens met Friesland. 

Een gebied met zeer afwisselend landschap, mooie dorpen en eeuwenlange cultuurhistorie. Van prehistorische hunebedden tot moderne kunst. Kijk voor meer informatie op www.kopvandrenthe.nl.

Wist u dat het Drenthepad 
voor Bitter en Zoet langs loopt?

Unesco Werelderfgoed

De Maatschappij van Weldadigheid werd bijna 200 jaar geleden opgericht door Johannes van den Bosch om de armoede in de grote steden van het Koninkrijk der Nederlanden aan te pakken. De armen en behoeftigen werd een nieuwe kans in het leven geboden in een van de koloniën; Frederiksoord, Wilhelminaoord, Ommerschans, Wortel en Merksplas (België) en natuurlijk Veenhuizen. Met wisselend succes overigens… 

Rond 1900 werd een nieuwe laag aan de historie toegevoegd; architect Metzelaar bouwde in opdracht van de staat o.a. de vele dienstwoningen met stichtelijke opschriften en het Hospitaalcomplex. Daarbij werd de oorspronkelijke bebouwing en landschappelijke structuur grotendeels behouden. 

Het gedachtegoed en de uitvoering daarvan zijn zo uniek dat de Koloniën van Weldadigheid op zijn genomen op de UNECSO Werelderfgoedlijst.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.


koloniën